Stark prisuppgång på Banksy’s prints. November 2020

Visst, man ska inte köpa konst som penningplacering. Men, det är ganska intressant att följa prisutvecklingen.

Så sent som förra veckan, den 11 november 2020, såldes tre Banksy-prints på Bukowskis i Stockholm. En osignerad “Girl with Balloon” gick för SEK 2.143.750, inkl “Buyers premium”. En osignerad Pulp Fiction gick för SEK 612.500, och en signerad Morons klubbades för SEK 784.000. Priserna låg i linje med den internationella prisbilden.

Websiten www.banksy-value.com följer alla försäljningar av Banksy’s original och prints. Underlaget är resultaten på de stora auktionshusen runt om i världen. Under de senaste 12 månaderna har 314 Banksy-prints sålts på de stora auktionshusen, medan antalet under föregående perioden (2019) var 300 prints. Tack vare att Banksy endast har printat ca 50 olika motiv, dyker samma motiv upp flera gånger under auktionsåret, således kan man följa prisutvecklingen för ett motiv över tiden. Med prisinfo från alla printen kan man indexera utvecklingen för alla Banksy’s prints, vilket www.banksy-value.com har gjort.

Index 100 för augusti 2019. Källa: www.banksy-value.com

Priserna på Banksy-prints har utvecklats enormt starkt under 2020 med en ökning på 104 % sedan januari. Normalåret brukar priserna stiga ca 35%. Prisrallyt kan få oss att tro att Banksymarknaden är helt immun mot pandemin, men så är nödvändigtvis inte fallet. Strax efter utbrottet av pandemin i början av 2020 fanns en utbredd “tveksamhet” på marknaden, vilket visas i figuren ovan, den röda färgen indikerar prisnedgång. Men, under maj och juni kom ett antal auktioner med stärkande besked. Det stora hoppet i september förklaras av två stora auktioner, en på Christies och den på Sotheby’s i London, där de såldes totalt 44 olika Banksy-prints till rekordpriser. Vi har sett en viss konsolidering av prisnivån under oktober och november månad, bl a med resultaten på auktionerna på Forum, Tate Ward och även Bukowskis. M a o, det finns inget som säger att priserna ska falla tillbaka, utan vi ser snarare en platå framför oss. Den stora frågan är naturligtvis hur stor del av uppgången under 2020 beror på riksbankernas minst sagt expansiva penningpolitik.

Prisutveckling på Banksy sedan 00-talet har givetvis varit enorm. Printsen som såldes för 49 pund 2003, säljs numera för mellan 50.000 och 400.000 pund. Ett antal print ligger numera en bra bit över 200.000 pund – Nola, Girl with Balloon, Christ with Shoppingbags, Love is in the Air (Flower Thrower) och Laugh Now är några av dessa.

Mycket talar för att priserna kommer att fortsätta upp. Anledningen är givetvis tillgång och efterfrågan. Tillgången på certifierade Banksyverk är begränsad. Samtidigt ökar efterfrågan exponentiellt, allt fler konstsamlare, även i Sverige, har upptäckt att man kan köpa en Banksy. Vi ser även en enorm efterfrågan från stora konststiftelser i Europa, och även museer, som vill komplettera den egna samlingen med Banksy, som faktiskt är vår tids viktigaste konstnär.

Bra att veta om prints och multiplar

Grundtanken bakom prints och multiplar är att göra ett motiv tillgängligt för en större publik och för en billigare penning än ett original. Historiska exempel på prints (grafiska blad) är Francisco de Goya som sålde sina etsade blad fyllda med samhällskritik på Madrids gator i slutet på 1700-talet. Samma tanke hade Banksy i början på […] Läs mer ›

Kan man köpa en Banksy?

Många associerar Banksy med gatukonst och det är onekligen den inriktningen Banksyprojektet är mest känt för, åtminstone i Sverige. Men, sedan slutet på nittiotalet har Banksy producerat ca 1 200 verk i olika tekniker; oljemålningar, akrylmålningar, teckningar, skulpturer och installationer. Banksy är sedan slutet på 00-talet en etablerad konstnär på de stora auktionerna i London och New […] Läs mer ›

Varför samla konst?

Varför inte bara njuta av konst som visas på utställningar och museer? Varför köper man konst egentligen? Mänsklig fåfänga, egotripp eller kultursnobbism? Det finns som alltid flera olika sätt att dela in och kategorisera mänskliga beteenden. Följande resonemang utgår från min personliga erfarenhet av konstsamlande. Det finns tre huvudsakliga motiv att samla på konst.  Ren […] Läs mer ›